قطب های مخالف

مشخصات بلاگ

قطب دستانمان مخالف بود
جذب، قانون اول دنیاست
انتخابت نهایت دوری ست
فاصله، راه دفع آدم هاست

اینستاگرام
elhamnazari410@

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

جغد در فنجان چشم تیره‌ات افتاده است

یک سفر در پیش و ساک رفتنت آماده است


فالگیری گفت می‌بیند که شوم است این سفر

خواندن پیشانی کوتاه عشقم ساده است


خط عمرم از کف دستم به غارت رفته و

یک نفر آن را به دستان عزیزت داده است


فکر درد من نباش و حکم قطعش را بده

راه فردای تو بی من از همین یک جاده است


فال خود را بعد از این با نیتی دیگر بگیر

از نبودم رد شو، من را مادرم "غم" زاده است


دلم می‌ سوزه برای شعرایی که کنار می ذارمشون... :(

  • الهام نظری